Välkommen till Forsberg & Tibell Kyl AB!

Forsberg & Tibell Kyl AB är ett serviceföretag verksamt i kylbranschen med installation, service och energioptimering av värmepumpar, butikskyla, industrikyla och andra kylanläggningar. Vi hjälper också till att installera och serva luftkonditioneringar, värmepumpar och befuktning/avfuktningsystem.

Vi ser till att er butikskyla fungerar och är experter på installation, reparation och service av kylaggregat, kyl- och frysdiskar. Att utföra service och underhåll på kylanläggningar för industi kräver rätt kompetens och kunskap. Vi har lång erfarenhet av industrikyla och är proffs på industrikylanläggningar.

Vi erbjuder våra kunder avtalsservice, akutservice och jourservice.

Jourmontör tillkallas via mobiltelefon eller sökare enligt instruktion som lämnas på vår telefonsvarare efter kontorstid. Vårt arbetsområde är främst Småland samt delar av Väster och Östergötland.

Jouren är tillgänglig för avtalskunder alla dagar mellan 07:00 och 22:00