Välkommen till Forsberg & Tibell Kyl AB!

Forsberg & Tibell Kyl AB är ett erfaret serviceföretag verksamt i kylbranschen med installation, service och energioptimering av värmepumpar, butikskyla, industrikyla och andra kylanläggningar. Vi hjälper också till med att installera och serva luftkonditioneringar, värmepumpar och befuktning/avfuktningsystem. Vi erbjuder ett bra kundbemötande, stark kompetens och genomgrundlig service så att du inte behöver oroa dig för onödiga kostnader från skador och felinstallation. Du kan även spara in pengar genom energioptimeringen som även hjälper till med att sänka påfrestningarna på miljön.

Din expert på luftkonditionering, vätskekylaggregat, värmepumpar, butikskyla och industrikyla

Vi ser till att er butikskyla och industrikyla fungerar och är experter på installation, reparation och service av kylaggregat, kyl- och frysdiskar. Att utföra service och underhåll på kylanläggningar för industri kräver rätt kompetens och kunskap. Vi har lång erfarenhet av industrikyla och är proffs på industrikylanläggningar. Utan väl underhållen butikskyla så faller snabbt kvalitén och hållbarheten i kyl- och frysprodukter vilket kan leda till försämrad försäljning och ökade kostnader för butik. Även serverrum och datahallar är i stort behov av att kylningen fungerar korrekt för att minska riskerna för överhettning och försämrad livslängd på komponenter.

Vi erbjuder även våra kunder avtalsservice, akutservice och jourservice.

Jourmontör tillkallas via mobiltelefon eller sökare enligt instruktion som lämnas på vår telefonsvarare efter kontorstid. Vårt arbetsområde är främst Småland samt delar av Väster- och Östergötland.

Jouren är tillgänglig för avtalskunder alla dagar mellan 07:00 och 22:00