KOMFORTKYLA / LUFTKONDITIONERING

Forsberg & Tibell Kyl projekterar, säljer, installerar och servar alla typer av anläggningar för komfortkyla och luftkonditionering.

En bra komfortkylanläggning påverkar din arbetsprestation positivt. Vår förmåga att arbeta effektivt samt vårt välbefinnande påverkas i högsta grad av inomhusklimatet.

Forsberg & Tibell Kyl arbetar med temperaturreglering för fastigheter, kontor och industrier. Vi är medvetna om att klimat och temperatur är av största vikt för många av våra kunder och vi har erfarenheten och kompetensen för att kunna leverera inom området.

Temperaturreglering har många fördelar och i en del branscher finns även krav och specifikationer på vilken temperatur en fastighet eller delar av en fastighet ska ha. Ur ett annat perspektiv är temperaturreglering oerhört viktigt vad gäller besparingspotential. Med andra ord är det ekonomiskt gynnsammare att ha en jämnare temperatur över tid då den inte kräver lika mycket energiresurser.

Forsberg & Tibell Kyl har kunskap och kompletta lösningar för att skapa rätt klimat och temperatur – på kontor och mötesplatser, samt offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

luftkonditionering