SERVICE & UNDERHÅLL

Ägare av kylaggregat och värmepumpsanläggningar ställs inför fler och fler krav från myndigheter. Forsberg & Tibell Kyl är väl förtrogen med de lagar och bestämmelser som gäller. Vi har en fungerande organisation för kontroller och administrativ hantering angående myndighetskrav.

Hos Forsberg & Tibell Kyl kan du teckna serviceavtal, eller få hjälp i akutlägen.

När ni behöver hjälp är vi snabbt på plats. Oavsett om du behöver hjälp med akuta serviceinsatser eller om du vill minska risken för framtida driftstopp genom långsiktig underhållsplanering. Med ett serviceavtal ser vi till att anläggningen alltid är i toppskick. Vid varje besök dokumenterar vi brister och vilka åtgärder vi har gjort. Även en helt ny anläggning behöver tillsyn för att säkerställa optimal drift.

service-och-underhll