Vätskekylaggregat

Vi erbjuder en flexibel lösning där kunden kan få ett vätskekylaggregat från Chiller Oy i standardutförande eller i ett specialutförande helt efter kundens önskemål. Vätskekylaggregaten består av moduler och testas i vår fabrik innan enheten monteras ihop. Flera tester utförs under monteringen, inklusive ett test med parametrar som stämmer exakt med kundens.

Industrikyla

Forsberg & Tibell Kyl projekterar, säljer och installerar alla typer av kylanläggningar inom industrikyla och har stor erfarenhet av kyla i tillverkningsprocesser hos kunder. Att hålla rätt industrikyla är viktigt framförallt för tillverkningsprocessen, men också för lokalerna och människorna i verksamheten. På Forsberg & Tibell Kyl vet vi att en kylanläggning måste fungera felfritt och samtidigt uppfylla både de miljö- och kvalitetskrav som ställs på moderna anläggningar. Inom industrin är ofta rätt temperatur direkt avgörande. Marginalerna får inte vara för stora och noggrannhet, kvalitet och driftsäkerhet är ett måste.  Med rätt temperatur undviker du att produktionen faller utanför marginalerna på grund av extern påverkan.  En välfungerande industrikylanläggning skapar helt enkelt förutsättningar för en felfri tillverkningsprocess. Forsberg & Tibell Kyl projekterar, säljer och installerar vi alla typer av anläggningar inom industrikyla. Vi hjälper er genom hela processen med vägledning, val av produkt samt installering.  Vid behov finns vi även där för er vid löpande underhåll, läcksökning och service vid akuta problem.

Vätskekylaggregat

Chillers köldbärarstationer och vätskekylaggregat är konstruerade att fungera i de snabbt skiftande klimatförhållanden som är typiska i de nordiska länderna. Våra produkters energieffektivitet bygger på avancerade teknologiska lösningar och effektiv energiåtervinning. I vår produktutveckling betonar vi miljömässiga värden och användning av rena köldmedier. Vårt mål är att vara en miljövänlig och energieffektiv föregångare inom branschen. Vi erbjuder en flexibel lösning där kunden kan få ett vätskekylaggregat från Chiller Oy i standardutförande eller i ett specialutförande helt efter kundens önskemål. Vätskekylaggregaten består av moduler och testas i vår fabrik innan enheten monteras ihop. Flera tester utförs under monteringen, inklusive ett test med parametrar som stämmer exakt med kundens.

Chiller Oy är Finlands största tillverkare av luftkonditionerings och stora värmepumps produkter och målet är att hela tiden ligga i frontlinjen utvecklingsmässigt. Detta medför att Chiller alltid använder sig av den senaste teknologin inom området. Chiller designar och utvecklar industritillverkade, skräddarsydda och kompakta lösningar inom luftkonditionerings och värmepump området. I samtliga fall är kraven på en högkvalitativ innemiljö riktmärket.